Odważni do pracy
Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II
A A A

20-09-2011

Kontakt

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel. (22) 50 55 500

Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej

tel. (22) 50 55 560

fax.(22) 816 22 62

 www.pfron.org.pl

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Zarząd Główny
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: (022) 848 82 60, 646 03 14
faks: (022) 848 61 62

e-mail: zg@psouu.org.pl
www.psouu.org.pl

 

 

Aby zobaczyć dane teleadresowe punktów aktywizacji, w których realizowany jest projekt, wejdź w zakładkę Tu znajdziesz wsparcie lub pobierz listę adresową zamieszczoną poniżej. Daneteleadresowe1.xls

 Daneteleadresowepdf.pdf

Logo - Kapitał Ludzki Narodowa Strategia SpójnościLogo Otwórzmy Przed Nimi życieLogo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychlogo Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego